نهال گردو

ارقام مختلف نهال گردو

ارقام مختلف نهال گردو ارقام مختلف نهال های گردو با توجه به اقلیم آب و هوایی متفاوت است. ارقام نهال های گردو زودبارده و محلی ،بذری و پیوندی موجود می باشد که عبارت اند از : گردو اسراییلی – گردو کانادایی – گردو پکان(آمریکایی) – گردو خوشه ای – گردو چندلر – گردو پدرو -…