نهال بادام

ارقام مختلف نهال بادام

ارقام مختلف نهال بادام ارقام مختلف نهال های بادام با توجه به اقلیم آب و هوایی متفاوت است.ارقام نهال های بادام به صورت زودگل، میان گل ، دیرگل و بر روی پایه های زردالو – بادام شیرین و بادام تلخ پیوندی می باشد به صورت پوست کاغذی(نازک) و سنگی.ارقام بادام : بادام مامایی – بادام…