انگور خارجی

ارقام مختلف نهال انگور خارجی خاص و کمیاب(وارداتی)

ارقام مختلف نهال انگور خارجی(وارداتی) فروش ارقام نهال انگور خارجی با بیش از ۳۰ مدل نهال انگور خاص و کمیاب به صورت وارداتی در طعم ، رنگ و شکل های مختلف ارقام نهال های انگور خارجی عبارت اند از : نهال انگور بلک ویلیام(سوییت شاپر) – نهال انگور شمشیری(پنجه عقابی) – نهال انگور تراکیا ایلکرن…

ارقام مختلف نهال انگور

ارقام مختلف نهال انگور(ایرانی)

ارقام مختلف نهال انگور ارقام نهال انگور پیش رس – زودرس – میان رس – دیررس شامل : نهال انگور یاقوتی – نهال انگور عسگری – نهال انگور خلیلی – نهال انگور لعل – نهال انگور پیکامی – نهال انگور سفید بیدانه(کشمشی) – نهال انگور قرمز بیدانه(کشمشی) – نهال انگور صاحبی – نهال انگور شاهرودی…