ارقام نهال سیب

ارقام مختلف نهال سیب

ارقام مختلف نهال سیب سیب گلدن دلیشز – سیب رد دلیشز – سیب گرین اسمیت – سیب زرد لبنانی – سیب قرمز لبنانی – سیب سبز فرانسوی – سیب توسرخ(سیب ردلاو) – سیب عباسی – سیب گلشاهی – سیب گلاب – سیب گالا – سیب فوجی – سیب ردمریکال – سیب ردچیف – سیب گلدن…

ارقام مختلف نهال انجیر

ارقام مختلف نهال انجیر

ارقام مختلف نهال انجیر انجیر زرد – انجیر سیاه – انجیر قرمز – انجیر سه فصل – انجیر استهبان – انجیر گلابی- انجیر ازمیر – انجیر سان پدرو – انجیر کینگ و . . . درخت انجير تا سيصد سال عمر نموده و تا ارتفاع ۱۵ متر هم رشد می کند. درجه حرارت بالای ۴۲…

نهال گردو

ارقام مختلف نهال گردو

ارقام مختلف نهال گردو ارقام مختلف نهال های گردو با توجه به اقلیم آب و هوایی متفاوت است. ارقام نهال های گردو زودبارده و محلی ،بذری و پیوندی موجود می باشد که عبارت اند از : گردو اسراییلی – گردو کانادایی – گردو پکان(آمریکایی) – گردو خوشه ای – گردو چندلر – گردو پدرو -…