نهال زرشک

نهال زرشک پفکی بیدانه

نهال زرشک پفکی بیدانه زرشک درختچه ای تیغدار به طول ۱ تا ۵ متر. EC و PH بالا را تحمل کرده و نیاز به خاک های غنی ندارد. زرشک پفکی بیدانه جزء درختچه هایی است که قابلیت رشد و تولید در زمین های کم بهره با آب شور را دارد . سازگاری با همه مناطق…