نهال گیلاس

ارقام مختلف نهال گیلاس

ارقام مختلف نهال گیلاس ارقام مختلف نهال های گیلاس به صورت پیوندی بر روی پایه آلبالو تلخ که بهترین پایه است می باشد. که انواع آن عبارت است از : گیلاس تکدانه مشهد(گیلاس سیاه یا فرنگی) – گیلاس رژینا – گیلاس شیشه ای – گیلاس قرمز میان رس و . . . برای اطلاعات بیشتر(مشاوره)…