نهال بادام شاهرودی

    نهال بادام شاهرودی:

بادام شاهرودی یکی از ارقام بومی شاهرود می باشد که دارای شماره بندی هایی است. ارقام ۱۶-۸-۷ بعنوان ارقام خیلی دیرگل، ارقام ۱۲-۱۸-۱۵ بعنوان ارقام متوسط گل و ارقام ۱۷و ۲۱ بعنوان ارقام زود گل معرفی شده اند. درصد مغز این رقم ۳۵ تا ۴۰ درصد می باشد.

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخی بگذارید