نهال گردو اسرائیلی

   نهال گردو اسرائیلی:

گردو اسراییلی یکی از ارقام پاکوتاه می باشد و با فاصله ۶ متر کشت می شود و در بین درختان اصلی درختان پر کن مثل هلو و شلیل کاشته میشود. این گردو در اکثر مناطق کشور قابل کشت میباشد. از نظر صرفه اقتصادی به صرفه بوده زیرا یک الی دو سال بعد از کاشت در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی درختان بارور شده و محصول می دهد. این رقم پر بار و محصول آن پوست کاغذی می باشد.

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخی بگذارید